UDP

gradient

UDP, önceden bir onay bağlantısı kurulmadan “datagram” olarak adlandırılan iletime izin veren bir ağ protokolüdür.

Çalışma prensibi

Protokol, bilgi iletiminde güvenilirliği, bütünlüğü veya hiyerarşiyi garanti etmeyen basit bir algoritma kullanır. Veriler rastgele gelebilir, bazı bilgiler süreç içinde kaybolabilir veya hiç iletilmeyebilir.

UDP kullanımı, veri bütünlüğü kontrollerinin datagramları alan yazılım tarafında yapılması gerektiği anlamına gelir.

Bu protokol, çok sayıda ana bilgisayardan gelen küçük isteklere yanıt vermek veya gecikmeye duyarlı uygulamalar için kullanılır.

Güvenilirlik ve tıkanıklık

UDP protokolünü kullanan çoğu uygulama bir veri bütünlüğü kontrol mekanizması kullanmaz. Bunun nedeni, bu tür kontrollerin yalnızca protokole müdahale etmesi ve veri iletimini geciktirmesidir.

Örneğin, video ve ses trafiği UDP üzerinden iletilir çünkü paket kaybına karşı hassas değildir. İletim kararlılığı gerekiyorsa, diğer protokoller kullanılır.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.