Telco Cloud

gradient

Telco Cloud – telekom operatörlerinin altyapısında kullanılan ek sanallaştırılmış ağ işlevlerine sahip bir bulut olan özel yazılım. Bu platformun ana avantajlarından biri, özel, uç ve telekom bulut sistemlerinin yönetiminde sanallaştırılmış iş yüklerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturulması ve yürütülmesidir. Telco Cloud, telekom operatörlerinin altyapısını ve ağını optimize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu da ağ esnekliğini, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır.

Çalışma prensipleri:

  • Sanal altyapı, altyapıda kullanılan donanım miktarını azaltır;
  • Arıza yedeklemeleri, sanal altyapı kullanılarak daha ucuz, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir;
  • Normal (acil olmayan) çalışma için daha az yedekleme ekipmanı gerekir.

Bir telekom operatörünün altyapısını Telco Cloud kullanarak işletmek, heterojen bileşenleri yedeklemek için ek ekipman satın almaya gerek olmadığından maliyetleri düşürür.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.