gradient

Gizlilik Politikası

 1. Genel
  Bu kişisel veri işleme politikası, 27.07.2006 tarihli Federal Kanunun gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. №152-ФЗ “Kişisel Veriler Hakkında” (bundan böyle “Kişisel Veriler Kanunu” olarak anılacaktır) ve vStack (bundan böyle “Operatör” olarak anılacaktır) tarafından alınan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için kişisel veri işleme ve önlemlerin sırasını tanımlar.
  1. Operatörün ana hedefi ve faaliyetleri için bir koşul, gizlilik, kişisel ve aile sırları haklarının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesinde bireylerin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygı duymaktır.
  2. Bu Operatörün Kişisel Veri İşleme Politikası (“Politika”), Operatörün https://ru.vstack.com ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.
 2. Politikada kullanılan ana kavramlar
  1. Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi – kişisel verilerin bilgisayar teknolojisi aracılığıyla işlenmesi.
  2. Kişisel verilerin engellenmesi – kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak askıya alınması (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işlemenin gerekli olduğu durumlar hariç)
  3. Web sitesi, grafik ve bilgi materyallerinin yanı sıra bunları internette https://ru.vstack.com adresinde kullanıma sunan bilgisayar programları ve veri tabanlarından oluşan bir koleksiyondur.
  4. Kişisel verilerin bilgi sistemi – kişisel verilerin veri tabanlarında bulunan kişisel verilerin bütünü ve bunların işlenmesi için bilgi teknolojisi ve teknik araçlar sağlanması
  5. Kişisel verilerin ifşası – hangi kişisel verilerin belirli bir kullanıcıya veya diğer kişisel veri sahibine ait olduğunun ek bilgi kullanılmadan belirlenmesini imkansız hale getiren eylemler;
  6. Kişisel veri işleme – kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistematik hale getirilmesi, toplanması, depolanması, açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtılması, sağlanması, erişilmesi), anonim hale getirilmesi, engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen her türlü eylem (işlem) veya eylemler (işlemler) dizisi;
  7. Operatör – tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) kişisel verilerin amacını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen bir devlet kurumu, belediye otoritesi, tüzel veya gerçek kişi;
  8. Kişisel Bilgiler – https://ru.vstack.com’un belirli veya tanımlanabilir bir kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü bilgi;
  9. Kullanıcı – https://ru.vstack.com adresini ziyaret eden herhangi bir kişi;
  10. Kişisel veri sağlama – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler
  11. Kişisel verilerin yayınlanması – kişisel verilerin medyada yayınlanması, bilgi ve telekomünikasyon ağlarına yerleştirilmesi veya kişisel verilere başka herhangi bir şekilde erişim sağlanması da dahil olmak üzere, kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesi (kişisel verilerin aktarılması) veya sınırsız sayıda kişiye kişisel verilerin tanıtılması için yapılan her türlü eylem;
  12. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı – kişisel verilerin yabancı bir ülkede yabancı bir makama, yabancı bir gerçek kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması;
  13. Kişisel verilerin yok edilmesi – kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla geri yüklenememesi ile kişisel verilerin geri döndürülemez şekilde yok edildiği ve (veya) maddi ortamdaki kişisel verilerin yok edildiği her türlü eylem.
 3. Operatör, Kullanıcı’nın aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir
  1. Soyadı, adı, soyadı;
  2. E-posta adresi;
  3. Telefon numaraları;
  4. Doğum yılı, ayı, tarihi ve yeri
  5. Ayrıca web istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika, Google Analytics ve diğerleri) kullanarak kişiselleştirilmemiş ziyaretçi verilerini (çerezler dahil) toplar ve işler
  6. Yukarıda belirtilen veriler bundan böyle bu Politika’da Kişisel Veriler genel terimi altında anılacaktır
 4. Kişisel Veri İşleme Amaçları
  1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinin amacı, e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek; medeni hukuk sözleşmelerinin imzalanması, yürütülmesi ve feshi; Kullanıcıya web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlamaktır.
  2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirimler gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, İşletmeciye info@vstack.com adresinden “Yeni ürün ve hizmetler ile özel teklifler hakkındaki bildirimleri reddet” notuyla bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.
  3. Web İstatistikleri aracılığıyla toplanan Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Verileri, sitedeki Kullanıcı etkinliği hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini artırmak içindir.
 5. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
  1. İşletmeci, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca Kullanıcı bunları doldurursa ve/veya https://ru.vstack.com web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla kendisi gönderirse işler. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini Operatöre göndererek bu Politikaya onay verdiğini ifade eder.
  2. Operatör, Kullanıcının tarayıcısının ayarlarında izin veriliyorsa Kullanıcı hakkında kişiselleştirilmemiş verileri işler (çerez kaydetme ve JavaScript teknolojisinin kullanımı etkinleştirilir)
 6. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve başka şekillerde işlenmesine ilişkin prosedür
  Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında yürürlükteki yasaların gerekliliklerine tam olarak uymak için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemler uygulanarak sağlanır.
  1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.
  2. Kişisel bilgiler, yürürlükteki yasalara uygunluk haricinde, hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
  3. Kişisel verilerde herhangi bir yanlışlık varsa, Kullanıcı, Operatörün info@vstack.com e-posta adresine “Kişisel Verilerin Güncellenmesi” işaretli bir bildirim göndererek bunları kendi başına güncelleyebilir.
  4. Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, Operatörün info@vstack.com e-posta adresine “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi” ibareli bir e-posta göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman geri çekebilir.
 7. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı
  1. Operatör, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımından önce, kişisel verilerin aktarılmasının amaçlandığı yabancı ülkenin kişisel veri sahiplerinin haklarına yeterli koruma sağladığından emin olmalıdır.
  2. Yukarıdaki şartları karşılamayan yabancı ülkelerdeki kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, ancak kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına ve/veya kişisel veri sahibinin taraf olduğu sözleşmenin ifasına ilişkin yazılı rızasının bulunması halinde gerçekleştirilebilir.
 8. Maddeler
  1. Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili merak ettikleri sorular hakkında Operatörle info@vstack.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçerek her türlü açıklamayı alabilirler.
  2. Bu belge, Operatörün kişisel veri işleme politikasındaki tüm değişiklikleri yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.
  3. Politikanın güncel versiyonuna internette https://ru.vstack.com/privacy adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.