Sanal altyapı

gradient

Sanal Altyapı, son kullanıcılar için fiziksel donanım yerine sanal kaynakların kullanılmasına dayanan eski altyapıya bir alternatiftir. Bu, bilgi sistemlerinin her iş ihtiyacına uyacak şekilde esnek bir şekilde ve daha kısa sürede devreye alınmasına olanak tanır.

Sanal altyapı, ağların ve veri depolamanın oluşturulmasını, yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlar. Sanal altyapı, bilgi işlem kaynaklarının donanım uygulamalarından soyutlanmasına ve aynı fiziksel donanım üzerinde çalışan bilgi işlem süreçleri tarafından mantıksal olarak birbirinden izole edilmesine olanak tanıyan sanallaştırma teknolojisine dayanmaktadır.

Sanal altyapı, yazılım geliştirme, test etme ve yedekleme için sanal makineler oluşturmak için kullanılabilir. Sanal makineler için ağ bağlantısı sağlamak üzere sanal altyapı içerisinde sanal ağlar kurulabilir.

Sanal altyapı kullanımı, bilgi sistemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınmasına ve kaynakların iş ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesine olanak tanıdığı için şirketin esnekliğini ve verimliliğini artırabilir. Buna ek olarak, sanal altyapı fiziksel altyapının bakım ve destek maliyetini azaltabilir.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.