SDN

gradient

SDN, yönetim katmanının veri cihazlarından soyutlandığı ve yazılım sürücüleri ve API’ler aracılığıyla uygulandığı yazılım tanımlı bir ağdır.

Bu yaklaşım ağ performansını ve izlemeyi geliştirir ve geleneksel ağ yönetiminden ziyade bulut bilişime daha çok benzetir.

SDN, geleneksel ağa göre daha çok yönlü bir çözümdür. Yöneticilerin ağı tek bir arayüzden yönetmesine ve yeniden yapılandırmasına olanak tanır.

vStack’te SDN katmanı vStack SDN olarak adlandırılır ve üç şekilde sanal ağ sağlar: – VLAN (IEEE 802.1Q tabanlı sanal ağ);

– VXLAN (RFC 7348 tabanlı sanal ağ);

– GENEVE (RFC 8926: tünel protokolü, tescilli uygulama).

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.