Hizmet Kalitesi (QoS)

gradient

Hizmet kalitesi (QoS), trafiğin belirlenen değerler dahilinde akmasını sağlayabilen bir teknolojidir.

QoS, bir ağ üzerindeki farklı trafik türlerine, uygulamalara veya kullanıcılara farklı öncelikler atamak için kullanılır. Bu, ağ kaynaklarının daha iyi yönetilmesine olanak tanır ve kritik uygulamaların ihtiyaç duydukları bant genişliğini ve performansı almalarını sağlar. Bu, özellikle ses ve video uygulamaları gibi özel gereksinimleri olan trafiği taşırken önemlidir. Bu durumlarda QoS mekanizmaları, tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için düşük gecikme süresi ve yüksek verim gibi belirli bir performans düzeyini garanti etmek için kullanılır.

QoS, bir telekomünikasyon ağındaki farklı trafik türleri için performans seviyesini ve hizmetin önceliklendirilmesini tanımlar. Gerçekte ulaşılan seviyeden ziyade, trafiğin gerekli performans seviyesinde sunulmasını sağlamak için kullanılan mekanizmaları ifade eder.

Hizmet kalitesini ölçmek için veri hızı, verim, iletim sırasındaki gecikme, paket kaybı, kullanılabilirlik ve titreşim değerlendirilir. Bu metrikler, ağ tarafından sağlanan hizmet kalitesini ölçmek için kullanılır.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.