Overhead

gradient

Bilgi sistemlerindeki ek yük, belirli bir görevi yerine getirmek için gereken gereksiz hesaplama, bellek, bant genişliği veya diğer kaynakların birleşimidir. Algoritmalar, veri türleri veya veri yapıları seçilirken dikkate alınır.

Yeni ürünler için özellik eklerken veya hataları düzeltirken ek yük belirleyici bir faktör olabilir. Yeni bir işlevsellik yüksek bir ek yüke sahipse, atılmalıdır.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.