Açık kaynak kodlu yazılım

gradient

Açık kaynak yazılım, telif hakkı sahibinin kullanıcılara kullanma, inceleme ve muhtemelen değiştirme ve dağıtma hakkı verdiği yazılımdır. Açık kaynak kodlu yazılımlar açık işbirliği yoluyla geliştirilebilir ve bu sayede geliştirme sınırsız sayıda katılımcı tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Bu tanım uluslararası alanda bir standart olarak kabul edilmektedir.

Açık kaynak yazılım geliştirme, tek bir şirketin bakış açısının ötesinde farklı bakış açılarının kullanılmasına yardımcı olur. Açık kaynak sayesinde kullanıcılar yazılımı kendi kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler.

Açık kaynak kodlu yazılımlarda önemli bir faktör, yazılımın kullanımındaki özellikleri, kısıtlamaları ve hatta zorunlulukları tanımlayan lisanstır. Örneğin, GPL’ler kullanıcının yazılım üzerinde yaptığı değişikliklerin serbest bırakılmasını zorunlu kılarken, bu değişikliklerin altında yatan lisansı korur.

Özgür yazılım lisanslarına örnekler: Apache Lisansı, BSD lisansı, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Lesser Genel Kamu Lisansı, MIT Lisansı, Eclipse Kamu Lisansı, Mozilla Kamu Lisansı, vb.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.