IPv4 ve IPv6

gradient

IP’nin IPv4 ve IPv6 sürümleri, bir veya daha fazla birbirine bağlı ağ içindeki ağ cihazları arasında paketlerin yönlendirilmesini ve adreslenmesini sağlayan bir grup İnternet protokolüdür.

IPv4

IPv4, bilgisayar ağlarının istikrarlı çalışması için paket değişim standartlarını tanımlamayı amaçlayan İnternet Protokolü’nün (IPv4) dördüncü sürümüdür. Protokol, bir cihazın bir adresleme sistemi tarafından tanımlanmasını sağlar. Protokol, belirli bir ağa bağlı her bilgisayara benzersiz bir kimlik numarası, bir IP adresi atar.

IPv4’ün Özellikleri:

  • Protokol, hatırlanması kolay adres atamasına izin verir ve büyük miktarda bellek gerektirmez;
  • IPv4 bağlantı kurmadan çalışır;
  • Farklı modifikasyonlara sahip cihazlar arasında basit bir sanal iletişim katmanı oluşturulmasına izin verir;
  • Tek bir adres NAT aracılığıyla birden fazla cihaza atanabilir;
  • Konferans ve video kütüphanelerini destekler.

IPv4, 32 bitlik bir şemaya dayalı adresler atar. Adres sayısı 4,19 milyar ile sınırlıdır. Şu anda IP adreslerinin sayısı tükenmektedir. Bu nedenle, protokolün yeni bir altıncı sürümü uygulanmıştır.

IPv6

IPv6, IP protokolünün yeni bir sürümüdür ve esas olarak protokolün önceki dördüncü sürümünün adresleri tükenmekte olduğu için geliştirilmiştir. IPv6 halihazırda 128 bitlik bir şema ile çalışmaktadır.

IPv6 özellikleri:

  • Hiyerarşik yönlendirme;
  • İki tür yapılandırma: durumlu ve durumsuz;
  • Komşu düğümlerle optimize edilmiş etkileşim seçimi;
  • Protokolün önceki sürümünden daha iyi yönlendirme performansı ve hızı.

IPv6, IPv4’ün daha gelişmiş bir sürümü olmasına rağmen, dördüncü sürüm daha popüler olmaya devam etmektedir. Altıncı protokole zorunlu bir geçiş gerekli değildir.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.