DevOps

gradient

DevOps, yazılım geliştirme kalitesini artırmayı amaçlayan bir metodolojidir.

DevOps kavramı

İlk olarak, geliştiriciler arasındaki organizasyonel engelleri kaldırın. DevOps aynı zamanda CI/CD uygulamalarını hayata geçirmeyi amaçlar. Metodoloji, projeyi oluşturma ve test etme aşamasından işletme ve destek aşamasına kadar takip eder.

DevOps, düşük bağımlı bileşenlere sahip bir sistem oluşturmak için gereklidir, bu da organizasyonu kesintiye uğratmadan sürekli yeniden düzenleme ve güncellemeleri yayınlama olasılığını açar.

DevOps’un Amaçları

  • Başarısız sürümlerin sayısını azaltmak.
  • Proje geliştirmeyi hızlandırmak.
  • Hata ayıklama süresini azaltmak.

DevOps’un İlkeleri

  • İletişim kültürü. DevOps – ekip çalışması, geliştirme organizasyonu ve farklı profillerdeki uzmanların birleştirilmesi hakkında.
  • Kodu otomatik testlerle doğrulayın.
  • Gerekli araçların kullanımını izleyin ve gereksiz olanları ortadan kaldırın.
  • Süreçlerin sürekli analizi.
  • Geliştirme ekibinde etkileşim. Kolektif sorumluluğun desteklenmesi.

By using our website, you agree to with the fact that we use cookies.